تحلیل اف ایکس/ آمار مقدماتی تولیدات ناخالص داخلی انگلیس (GDP) در سه ماهه سوم سال %۰٫۵ افزایش یافت و بیشتر از حد پیش بینی بازار %۰٫۳ و رقم قبلی %۰٫۷ بود. آمار مقدماتی سالیانه تولیدات ناخالص داخلی انگلیس در سه ماهه سوم سال %۲٫۳ افزایش یافت و بالاتر از حد پیش بینی بازار و رقم قبلی %۲٫۱ بود. هفته آینده بانک مرکزی انگلیس (BoE) تشکیل جلسه خواهد داد. پنجشنبه ۶ آبان ۱۲:۰۰