تحلیل اف ایکس/ طبق گزارش موسسه خصوصی نفت آمریکا ذخایر نفت این کشور در هفته منتهی به ۱۹ فوریه ۲۰۲۱ با یک میلیون بشکه افزایش مواجه بوده ، در حالی که انتظار می رفت کاهش ۵٫۲ میلیون بشکه ای را نشان دهد. سرمایه گذاران بازارهای مالی بین الملل اکنون منتظر آمارهای رسمی دولت آمریکا در خصوص حجم ذخایر نفتی این کشور هستند که قرار است اواخر امروز در سشن آمریکا منتشر شود و بر قیمت نفت تاثیر گذار است. چهارشنبه ۶ اسفند ۰۸:۰۰