تحلیل اف ایکس/ امروز فعالان بازارهای مالی بین الملل انتظار دارند جرومی پاول رئیس بانک مرکزی آمریکا اظهارات اخیر همکاران خود مبنی بر افزایش تدریجی هر گونه نرخ بهره و اینکه اقتصاد ایالات متحده آمریکا هنوز از اهداف بانک فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا دور است ، تکرار کند. فردا عمده توجهات بازار به گزارش ماهیانه اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (NFP) معطوف خواهد بود که بر تمامی بازارهای مالی در سطح بین الملل تاثیر گذار است. پنجشنبه ۱۴ اسفند ۰۸:۰۰