تحلیل اف ایکس/ اختلال در تولید نفت آمریکا به دلیل یخبندان شدید در تگزاس و کُندی از سرگیری سطح تولیدات نفت در این منطقه باعث تقویت قیمت نفت برنت دریای شمال به بیش از ۶۶ دلار در هر بشکه شده است و با توجه به بازگشت آهسته سطح تولید نفت به شرایط معمول پس از یخبندان شدید در تگزاس ، قیمت خام سبک آمریکا نیز از ۶۱ دلار عبور کرده است. در سایر تحولات آمار موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر به ۱۱۱۵٫۴۰ تن کاهش یافت. سه شنبه ۵ اسفند ۰۸:۰۰