تحلیل اف ایکس/ تصمیم عربستان در کاهش تولیدات نفت و پیامدهای تغییر قدرت به دموکراتها در آمریکا باعث تقویت قیمت جهانی نفت به بالاترین حد خود در ۱۱ ماهه گذشته شده است. افزایش اخیر نرخ بازدهی اوراق قرضه آمریکا باعث افزایش هزینه فرصت سرمایه گذاری در بازار طلا شده است و این مسئله می تواند قیمت جهانی طلا را مجدد با کاهش مواجه سازد زیرا در کوتاه مدت در برابر تقویت دلار آمریکا و افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه آسیب پذیر است. چهارشنبه ۲۴ دی ۰۸:۰۰