تحلیل اف ایکس/ دلار آمریکا پس از انتشار صورتجلسه بانک فدرال رزرو از پایین ترین سطح سه ماهه در برابر ارزهای اروپایی بازگشت کرد و متن صورتجلسه نشان داد که صحبت از کاهش برنامه خرید اوراق قرضه بانک فدرال بیش از آنچه سرمایه گذاران تصور می کردند بوده است. در صورتجلسه بانک فدرال ، چندین سیاستگذار گفتند که در صورت ادامه حرکت بهبود اقتصادی، بحث در مورد کاهش سرعت خرید دارایی در برخی موارد مناسب خواهد بود. پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ۰۸:۰۰