تحلیل اف ایکس/ امروز بازارها در انتظار انتشار صورتجلسه ماه گذشته بانک فدرال رزرو آمریکا (FOMC) هستند تا سرنخ های بیشتری از چشم انداز سیاست های پولی آینده این بانک به دست بیاورند. از این رو انتشار صورتجلسه امشب می تواند محرّک قیمت جهانی اونس طلا شود. آمار موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر (SPDR) به ۱۱۸۶٫۷۸ تن کاهش یافت و میزان موجودی صندوق جهانی اسپایدر رابطه بسیار زیادی با قیمت جهانی اونس طلا دارد. چهارشنبه ۱۷ دی ۰۸:۰۰