تحلیل اف ایکس/ آمارهای قیمت مصرف کننده آمریکا (CPI) قرار است امروز بعد از ظهر در بازار ایالات متحده آمریکا منتشر شود و فعالان بازارهای مالی بین الملل منتظرند تا با تحلیل این آمارها میزان فشارهای تورمی را ارزیابی کنند. در صورتیکه نرخ تورم آمریکا بیش از حد انتظار افزایش یابد ، می تواند باعث ترغیب بانک فدرال رزرو آمریکا به انقباضی تر کردن سیاست های پولی شود و این موضوع مانع از تقویت بیشتر قیمت جهانی طلا شده است. چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۰۸:۰۰