تحلیل اف ایکس/ شاخص دلار  آمریکا در برابر ارزهای اصلی بازار به پایین ترین سطح در سه ماه گذشته کاهش یافت و سرمایه گذاران انتظار دارند بانک فدرال رزرو ایالات متحده ممکن است به زودی آماده کاهش محرکهای اقتصادی نباشد. صورتجلسه سیاست های آوریل بانک فدرال رزرو که هفته گذشته منتشر شد نشان داد که اقلیت قابل توجهی از سیاست گذاران بانک فدرال رزرو می خواستند در مورد کاهش برنامه خرید اوراق قرضه بحث کنند. دوشنبه ۳ خرداد ۰۸:۰۰