تحلیل اف ایکس/ قیمت جهانی اونس طلا متاثر از تقویت دلار آمریکا به کمترین نرخهای بیش از ۲ ماه گذشته کاهش یافته است و تا بدین لحظه بیشترین سقوط هفتگی از اواخر ماه نوامبر سال گذشته را تجربه کرده است. روند کلی قیمت جهانی اونس طلا به خاطر رشد دلار آمریکا در مقابل ارزهای اصلی بازار و تقویت نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا کاهشی است و امروز عمده توجهات بازار به گزارش ماهیانه اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا است. جمعه ۱۷ بهمن ۰۸:۰۰