تحلیل اف ایکس/ بانک مرکزی آمریکا هیچ تغییری در میزان نرخ بهره اصلی و برنامه خرید اوراق قرضه ماهانه خود اعمال نکرد و در بیانیه همراه نرخ بهره گفت سرعت بهبود در فعالیت های اقتصادی ایالات متحده و اشتغال در ماههای اخیر تعدیل شده است. موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر (SPDR) به ۱۱۶۹٫۱۷ تن کاهش یافت و میزان موجودی صندوق و عملکرد مدیران عملیاتی این صندوق رابطه بسیار زیادی با قیمت جهانی اونس طلا دارد. پنجشنبه ۹ بهمن ۰۸:۰۰