تحلیل اف ایکس/ تقویت ادامه دار نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا طی هفته های اخیر باعث کاهش جذابیت بازار طلا برای سرمایه گذاران بین المللی شده است و باید توجه داشت در شرایط افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا ، ترمیم رشد اقتصادی ، سرعت گرفتن واکسیناسیون و خوش بینی بیشتر سرمایه گذاران نسبت به چشم انداز رشد اقتصاد جهانی، تقاضا برای سرمایه گذاری در بازارهای امن نظیر طلا کاهش می یابد. سه شنبه ۱۹ اسفند ۰۸:۰۰