تحلیل اف ایکس/ آمار سفارشات کالاهای بادوام آمریکا در ماه سپتامبر %۰٫۱- کاهش یافت که کمتر از حد پیش بینی بازار %۰٫۱ بود. آمار خالص سفارشات کالاهای بادوام آمریکا در ماه سپتامبر %۰٫۲ اعلام شد و همانند پیش بینی بازار بود. آمار مدعیان بیمه بیکاری ۲۵۸۰۰۰ اعلام شد و بالاتر از حد پیش بینی بازار ۲۵۵۰۰۰ بود. در واکنش به این خبر قیمت جهانی اونس طلا در نزدیکی سطح ۱۲۷۲ در نوسان است. پنجشنبه ۶ آبان ۱۶:۰۰