تحلیل اف ایکس/ پس از آنکه دادگاه عالی ایرلند شمالی اعلام کرد اختیارات نخست وزیر بریتانیا برای اجرایی کردن ماده ۵۰ معاهده لیسبون و خروج این کشور از اتحادیه اروپا را محدود نخواهد کرد و تعصبی در مورد رای دادگاه عالی لندن در این خصوص ندارد، ارزش پوند در بازارها دوباره با کاهش مواجه شد. آغاز فرآیند خروج انگلیس با به جریان انداختن ماده ۵۰ معاهده لیسبون امکان‌پذیر است. جمعه ۷ آبان ۱۳:۰۰