تحلیل اف ایکس/ در قیمت جهانی اونس طلا در حال حاضر که قیمت در روندی خنثی قرار دارد، بازار در انتظار شکستن شدن یکی از سطوح مقاومت یا حمایت است تا جریان حرکت مشخص شود و از آنجاییکه این هفته، اخبار و رویدادهای اقتصادی متعددی از جمله جلسه بانک مرکزی آمریکا و گزارش ماهیانه اشتغال ایالات متحده آمریکا منتشر می شود، بازار در انتظار است تا جهت اصلی حرکت مشخص شود. سه شنبه ۱۱ آبان ۰۹:۰۰