تحلیل اف ایکس/ آمار اشتغال غیر کشاورزی آمریکا در ماه اکتبر ۱۶۱۰۰ اعلام شد و پایین تر از پیش بینی بازار ۱۷۵۰۰۰ بود. رقم قبلی به ۱۹۱۰۰۰ مورد تجدید نظر افزایشی قرار گرفت. آمار نرخ بیکاری آمریکا در ماه اکتبر همانند پیش بینی بازار %۴٫۹ اعلام شد. آمار میانگین درآمدهای نقدی ساعتی آمریکا در ماه اکتبر %۰٫۴ و سالیانه %۲٫۸ اعلام شدند و بالاتر از حد پیش بینی بازار %۰٫۳ و %۲٫۶ بود. جمعه ۱۴ آبان ۱۶:۰۰