تحلیل اف ایکس/ اخبار متعددی که از نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا منتشر خواهد شد، می تواند پتانسیل لازم برای حرکت اونس طلا را فراهم آورد. در این میان، بی شک، اخبار مربوط به نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا توجه خاص بازار را به خود جلب خواهد کرد و می تواند جهت حرکت را معین کند. آمار کل موجودی ذخایر طلا صندوق جهانی اسپایدر در عدد ۹۴۹٫۶۸۸ تن باقی مانده است. سه شنبه ۱۸ آبان ۰۹:۰۰