تحلیل اف ایکس/ اخبار متعددی که این هفته در بازار منتشر خواهد شد، می تواند پتانسیل لازم برای حرکت قیمت جهانی اونس طلا را فراهم آورد. اخبار جلسه اوپک، اشتغال ماهیانه آمریکا و رفراندوم قانون اساسی ایتالیا توجه خاص بازار را به خود جلب خواهد کرد. امروز تصمیم گیری اوپک در مورد سطح تولیدات نفت محرک قابل توجهی برای تعیین جهت حرکت بازار نفت به شمار می رود. چهارشنبه ۱۰ آذر ۰۹:۰۰