تحلیل اف ایکس/ آمار اشتغال بخش خصوصی آمریکا (ADP) در ماه دسامبر ۲۱۶۰۰۰ افزایش یافت و بسیار بالاتر از حد پیش بینی بازار ۱۶۵۰۰۰ بود. رقم قبلی از ۱۴۷۰۰۰ به ۱۱۹۰۰۰ مورد تجدید نظر نزولی قرار گرفت. اظهارات رابرت کاپلن ریس بانک فدرال رزرو دالاس آمریکا در خصوص افزایش نرخ بهره نیز به تقویت شاخص دلار آمریکا کمک کرد. قیمت نفت در آستانه ی نتیجه جلسه اوپک افزایش یافت. چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۶:۴۵