تحلیل اف ایکس/ شاخص مدیریت عرضه خدمات ISM آمریکا در ماه نوامبر ۵۷٫۲ اعلام شد و بالاتر از پیش بینی ۵۵٫۴ بود. مدیریت عرضه خدمات ISM آمریکا در بخش فعالیت های تجاری در ماه نوامبر ۶۱٫۷ اعلام شد و بالاتر از پیش بینی  ۵۸٫۰۰ بود. آمار اشتغال مدیریت عرضه خدمات ISM آمریکا در ماه نوامبر ۵۸٫۲ اعلام شد و بالاتر از رقم قبلی ۵۳٫۱ بود. در واکنش به این اخبار قیمت جهانی اونس طلا کاهش یافت. دوشنبه ۱۵ آذر ۱۸:۳۰