تحلیل اف ایکس/ بازارها در روندی خنثی به حرکت خود ادامه می دهند و جلسه بانک مرکزی اروپا (ECB) که فردا برگزار خواهد شد می تواند پتانسیل لازم برای حرکت و خروج از روند خنثی را برای یورو فراهم آورد. در این میان، بی شک، سخنرانی دراقی ریس بانک مرکزی اروپا در مورد تمدید برنامه خرید اوراق قرضه یا کاهش سیاست های انبساطی توجه خاص بازار را به خود جلب خواهد کرد. چهارشنبه ۱۷ آذر ۰۹:۰۰