تحلیل اف ایکس/ امروز مهمترین خبر بازار، اعلام تصمیم کمیته سیاستگذاری پولی بانک فدرال ایالات متحده کمیته (FOMC) در خصوص نرخ بهره بانک فدرال است که ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران اعلام خواهد شد جدای از میزان نرخ بهره، بیانیه ای که فدرال رزرو صادر می کند نیز از اهمیت بالایی بر خوردار است. یلن رئیس بانک مرکزی آمریکا نیز ساعت ۲۳:۰۰ به وقت تهران کنفرانس خبری خواهد داشت. چهارشنبه ۲۴ آذر ۰۸:۰۰