تحلیل اف ایکس/ آمار خرده فروشی آمریکا در ماه نوامبر %۰٫۱ اعلام شد و پایین تر از حد پیش بینی بازار %۰٫۳ و رقم قبلی %۰٫۶ بود. آمار خالص خرده فروشی آمریکا در ماه نوامبر %۰٫۲ اعلام شد و پایین تر از حد پیش بینی بازار %۰٫۴ و رقم قبلی %۰٫۶ بود. در خبری دیگر آمار قیمت تولیدکنندگان آمریکا در ماه نوامبر %۰٫۴ و سالیانه %۱٫۳ اعلام شدند و هر یک بالاتر از حد پیش بینی های بازار بودند. چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۷:۰۰