تحلیل اف ایکس/ آمار نهایی تولیدات ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه سوم سال به %۳٫۵ مورد تجدید نظر افزایشی قرار گرفت و بالاتر از پیش بینی %۳٫۳ بود. آمار خالص سفارشات کالاهای بادوام آمریکا در ماه نوامبر %۰٫۵ اعلام شد و بالاتر از پیش بینی %۰٫۲ بود. سفارشات کالاهای بادوام آمریکا در ماه نوامبر %۴٫۶- کاهش یافت. آمار مدعیان بیمه بیکاری هفتگی آمریکا ۲۷۵۰۰۰ اعلام شد. پنجشنبه ۲ دی ۱۷:۰۰