تحلیل اف ایکس/ آمار مدعیان بیمه بیکاری هفتگی آمریکا ۲۳۵۰۰۰ اعلام شد و پایین تر از حد پیش بینی بازار ۲۶۰۰۰۰ بود. پیش از این خبر آمار اشتغال بخش خصوصی آمریکا (ADP) در ماه دسامبر ۱۵۳۰۰۰ اعلام شد و این رقم پایین تر از حد پیش بینی بازار ۱۷۰۰۰۰ بود و رقم قبلی به ۲۱۵۰۰۰ مورد تجدید نظر نزولی قرار گرفت. فردا تعداد اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (NFP) منتشر می شود. پنجشنبه ۱۶ دی ۱۷:۰۰