تحلیل اف ایکس/ آمار اشتغال بخش خصوصی آمریکا (ADP) در ماه اکتبر ۲۳۵۰۰۰ اعلام شد و بالاتر از حد پیش بینی  ۲۰۰۰۰۰ بود و رقم قبلی از ۱۳۵۰۰۰ به ۱۱۰۰۰۰ مورد تجدید نظر کاهشی قرار گرفت. اعلام مثبت شاخص اشتغال خصوصی نقش مهمی را در بازار ایفا می کند و می تواند تا حد زیادی پیش بینی بازار را برای گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا (NFP) معین کند. فردا جلسه بانک مرکزی انگلیس و گزارش تورم فصلی منشر می شود. چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۵:۴۵