تحلیل اف ایکس/ بانک مرکزی آمریکا در جلسه ۱ نوامبر ۲۰۱۷ تغییری در میزان نرخ بهره خود در عدد %۱٫۲۵ اعمال نکرد و در بیانیه همراه نرخ بهره خود ضمن اشاره به تقویت بازار کار اعلام نمود که رشد فعالیت های اقتصادی آمریکا با سرعت قوی در حال افزایش است و تاثیر طوفان های اخیر را کم اهمیت جلوه داد. این مساله نشان می دهد که نرخ بهره بانک فدرال رزرو دوباره در ماه دسامبر سال جاری افزایش می یابد- چهارشنبه ۱۰ آبان ۲۱:۳۰