تحلیل اف ایکس/ شاخص قیمت مصرف کنندگان انگلیس (CPI) در ماه اوت %۰٫۱ و سالیانه %۳٫۰۰ اعلام شدند و پایین از حد پیش بینی های بازار %۰٫۲ و %۳٫۱ بودند. شاخص خالص قیمت مصرف کنندگان انگلیس نیز نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به میزان %۲٫۷ افزایش یافت و کمتر از حد پیش بینی بازار %۲٫۸ و رقم قبلی %۲٫۷ بود. شاخص های قیمت تولیدکنندگان (PPI) ورودی و خروجی انگلیس نیز پایین تر از پیش بینی بازار بودند. سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳:۰۰