تحلیل اف ایکس/ شاخص قیمت تولیدکنندگان آمریکا (PPI) در ماه اکتبر %۰٫۴ افزایش یافت و بهتر از حد پیش بینی بازار %۰٫۱ بود و در مدت مشابه نسبت به سال گذشته %۲٫۸ افزایش یافت و بیشتر از حد پیش بینی بازار %۲٫۴ و رقم قبلی %۲٫۶ بود. در همین حال شاخص خالص قیمت تولیدکنندگان آمریکا (Core PPI) در ماه اکتبر به میزان %۰٫۴ و سالیانه به میزان %۲٫۴ افزایش یافتند و بهتر از حد پیش بینی های بازار %۰٫۲ و %۲٫۳ بودند. سه شنبه ۲۳ آبان ۱۷:۰۰