تحلیل اف ایکس/ شاخص تغییرات مستمری بگیران بیکاران انگلیس در ماه اکتبر ۱۱۰۰ اعلام شد و بهتر از پیش بینی ۲۳۰۰ بود و رقم قبلی از ۱۷۰۰ به ۲۶۰۰ مورد تجدید نظر قرار گرفت. آمار نرخ بیکاری انگلیس در ماه سپتامبر همانند پیش بینی %۴٫۳ اعلام شد. آمار میانگین درآمدهای نقدی انگلیس با احتساب پاداش و به جز آن به میزان %۲٫۲ افزایش یافتند. ارزش یورو در مقابل پوند برای اولین بار از روز ۲۰ اکتبر ۲۰۱۷ به بالای سطح ۰٫۹۰۰۰ افزایش یافت. چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳:۰۰