تحلیل اف ایکس/ شاخص بازبینی تولیدات ناخالص داخلی آمریکا در سه ماهه سوم سال جاری به میزان %۳٫۳ رشد یافت و بالاتر از پیش بینی بازار %۳٫۲ و رقم قبلی %۳٫۰۰ بود. شاخص بازبینی تعدیل تولیدات ناخالص داخلی آمریکا %۲٫۱ اعلام شد و کمتر از پیش بینی بازار %۲٫۲ بود. شاخص هزینه مصرف کنندگان واقعی آمریکا %۲٫۳ افزایش یافت و کمتر از پیش بینی بازار %۲٫۶ و رقم قبلی %۲٫۴ بود. در واکنش به این خبر ارزش دلار آمریکا با افزایش روبرو شد. چهارشنبه ۸ آذر ۱۷:۰۰