تحلیل اف ایکس/ شاخص خالص تعدیل هزینه مصرف شخصی آمریکا (PCE) در ماه اکتبر همانند پیش بینی بازار به میزان %۰٫۲ و سالیانه %۱٫۴ افزایش یافتند. شاخص درآمدهای شخصی آمریکا در ماه اکتبر به میزان %۰٫۴ افزایش یافت و بالاتر از حد پیش بینی بازار %۰٫۳ بود. آمار مصارف شخصی آمریکا در ماه اکتبر همانند پیش بینی بازار %۰٫۳ افزایش یافت. شاخص مدعیان اولیه بیمه بیکاری هفتگی آمریکا ۲۳۸۰۰۰ اعلام شد و بهتر از حد پیش بینی بازار ۲۴۰۰۰۰ بود. پنجشنبه ۹ آذر ۱۷:۰۰