تحلیل اف ایکس/ شاخص قیمت مصرف کنندگان انگلیس در ماه نوامبر %۰٫۳ و نسبت به مدت مشابه سال قبل %۳٫۱ افزایش یافت و بالاتر از پیش بینی به ترتیب %۰٫۲ و %۳٫۰۰ بود. شاخص خالص قیمت مصرف کنندگان انگلیس در ماه نوامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل همانند پیش بینی %۲٫۷ افزایش یافت. شاخص قیمت تولیدکنندگان ورودی و خروجی انگلیس در ماه نوامبر به ترتیب %۱٫۸ و %۰٫۳ افزایش یافت و بالاتر از پیش بینی بود. سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳:۰۰