تحلیل اف ایکس/ شاخص تغییرات مستمری بگیران بیکاران انگلیس در ماه نوامبر ۵٫۹K اعلام شد و بالاتر از پیش بینی ۳٫۲K بود و رقم قبلی از ۱٫۱K به ۶٫۵K مورد تجدید نظر افزایشی قرار گرفت. آمار نرخ بیکاری انگلیس در ماه اکتبر به %۴٫۳ افزایش یافت و بالاتر از پیش بینی بازار %۴٫۲ بود. آمار میانگین درآمدهای نقدی انگلیس در ماه اکتبر با احتساب پاداش همانند پیش بینی %۲٫۵ و به جز آن %۲٫۳ افزایش یافت و کمتر از حد پیش بینی %۲٫۵ بود. چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۳:۰۰