تحلیل اف ایکس/ شاخص قیمت مصرف کنندگان آمریکا (CPI) در ماه نوامبر همانند پیش بینی بازار %۰٫۴ و سالیانه %۲٫۲ افزایش یافت. شاخص خالص قیمت مصرف کنندگان آمریکا ماهیانه %۰٫۱ و سالیانه %۱٫۷ افزایش یافت و پایین تر از حد پیش بینی های بازار به ترتیب %۰٫۲ و %۱٫۸ بودند. در حال حاضر عمده توجه معامله گران به بیانیه نرخ بهره نشست کمیته سیاستگذاری پولی ایالات متحده است که امشب منتشر خواهد شد. چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۷:۰۰