تحلیل اف ایکس/ بانک مرکزی آمریکا مطابق انتظارات نرخ بهره بانکی  را از %۱٫۲۵ به %۱٫۵۰ افزایش داد و ترکیب آرا ۷ نفر موافق و ۲ نفر مخالف افزایش نرخ بهره بود. ایوانس و کاشکاری با تصمیم امروز بانک مرکزی آمریکا در مورد افزایش نرخ بهره مخالفت کردند. پیش بینی نرخ های بهره آتی در سال آینده سه پله دیگر افزایش در نرخ بهره است و دلیلی برای تسریع روند پیش بینی شده افزایش نرخ بهره وجود ندارد. در واکنش ارزش دلار آمریکا با کاهش مواجه شد. چهارشنبه ۲۲ آذر ۲۲:۳۰