تحلیل اف ایکس/ شاخص خرده فروشی انگلیس در ماه نوامبر %۱٫۱ افزایش یافت و بالاتر از حد پیش بینی بازار %۰٫۴ بود و رقم قبلی از %۰٫۳ به %۰٫۵ مورد تجدید نظر افزایشی قرار گرفت. شاخص فوق نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته %۱٫۶ افزایش یافت و بالاتر از حد پیش بینی بازار %۰٫۳ و رقم قبلی %۰٫۳- بود. شاخص خالص خرده فروشی انگلیس ماهیانه %۱٫۲ و سالیانه %۱٫۵ افزایش یافت و بالاتر از حد پیش بینی بازار بود. پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳:۰۰