تحلیل اف ایکس/ بانک مرکزی انگلیس (BoE) متفق القول نرخ بهره بانکی خود را در عدد %۰٫۵ و برنامه خرید اوراق قرضه را در عدد ۴۳۵ میلیارد پوند بدون تغییر نگه داشت و در متن صورتجلسه بانک مرکزی انگلیس آمده است که براساس شاخص های داخلی، نرخ رشد تولیدات ناخالص داخلی سه ماهه پایانی سال نسبت به سه ماهه سوم سال ضعیف تر از حد انتظارات بوده است و هر گونه افزایش در میزان نرخ بهره محدود و تدریجی خواهد بود. پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۵:۳۰