تحلیل اف ایکس/ شاخص موقعیت تجاری آلمان (IFO) در ماه دسامبر ۱۱۷٫۲ اعلام شد و پایین پیش بینی ۱۱۷٫۶ بود و رقم قبلی با تعدیل مثبت از ۱۱۷٫۵ به ۱۱۷٫۶ تغییر یافت. شاخص ارزیابی کنونی تجاری آلمان (IFO) در ماه دسامبر ۱۲۵٫۴ اعلام شد و بالای پیش بینی ۱۲۴٫۷ بود و رقم قبلی با تعدیل مثبت ۱۲۴٫۵ اعلام شد. شاخص انتظارات تجاری آلمان (IFO) در ماه دسامبر ۱۰۹٫۵ اعلام شد و پایین پیش بینی بازار ۱۱۰٫۷ و رقم قبلی ۱۱۱ بود. سه شنبه ۲۸ آذر ۱۲:۳۰