تحلیل اف ایکس/ شاخص مدیران خرید بخش خدمات انگلیس (PMI) در ماه دسامبر ۵۴٫۲ اعلام شد و بالاتر از پیش بینی بازار ۵۴٫۱ بود. پیش از این شاخص مدیران خرید بخش خدمات اتحادیه اروپا در ماه دسامبر ۵۶٫۶ اعلام شد و بالاتر از پیش بینی بازار ۵۶٫۵ بود. شاخص مدیران خرید بخش خدمات فرانسه ۵۹٫۱ اعلام شد و پایین تر از پیش بینی بازار ۵۹٫۴ بود. شاخص مدیران خرید بخش خدمات اسپانیا در ماه دسامبر ۵۴٫۶ اعلام شد. پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳:۰۰