تحلیل اف ایکس/ امروز گزارش میزان اشتغال در ایالات متحده آمریکا اعلام خواهد شد و مطابق همیشه، اولین جمعه هر ماه میلادی، نرخ بیکاری و تعداد اشتغال ایجاد شده برای ماه قبل اعلام می شود و از آنجاییکه این امر رابطه مستقیمی با رشد اقتصادی ایالات متحده داشته یکی از تاثیرگذارترین و مهمترین اخبار بازار بشمار می رود. معامله گران اولین جمعه هر ماه در انتظار اعلام گزارش اشتغال غیر کشاورزی آمریکا هستند که مربوط به ماه پیش از آن است. جمعه ۱۵ دی ۰۹:۰۰