تحلیل اف ایکس/ شاخص مقدماتی قیمت مصرف کنندگان اروپا در ماه دسامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل %۱٫۴ افزایش یافت و پایین تر از رقم قبلی %۱٫۵ و همانند پیش بینی بود. شاخص مقدماتی خالص قیمت مصرف کنندگان اروپا در ماه دسامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل همانند رقم قبلی %۰٫۹ افزایش یافت و پایین تر از پیش بینی بازار %۱٫۰۰ بود. شاخص قیمت تولیدکنندگان اتحادیه اروپا در ماه نوامبر %۰٫۶ و سالیانه %۲٫۸ افزایش یافتند. جمعه ۱۵ دی ۱۳:۳۰