تحلیل اف ایکس/ شاخص تولیدات کارخانه ای انگلیس در ماه نوامبر %۰٫۴ و سالیانه %۳٫۵ افزایش یافتند و بالاتر از پیش بینی ها به ترتیب %۰٫۳ و %۲٫۸ بودند. شاخص تولیدات صنعتی انگلیس در ماه نوامبر %۰٫۴ و سالیانه %۲٫۵ افزایش یافتند و بالاتر از پیش بینی ها بودند. شاخص کسری تراز تجاری انگلیس در ماه نوامبر ۱۲٫۲۳- میلیارد پوند اعلام شد و بالاتر از پیش بینی ۱۱- میلیارد پوند بود و رقم قبلی با تعدیل منفی ۱۱٫۶۸- میلیارد پوند اعلام شد. چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳:۰۰