تحلیل اف ایکس/ شاخص قیمت مصرف کنندگان آمریکا در ماه دسامبر %۰٫۱ و سالیانه %۲٫۱ اعلام شدند در حالیکه پیش بینی می شد ماهیانه از رقم قبلی %۰٫۴ به %۰٫۲ تغییر یابد. شاخص خالص قیمت مصرف کنندگان آمریکا %۰٫۳ و سالیانه %۱٫۸ اعلام شدند که به ترتیب بالاتر از پیش بینی های %۰٫۲ و %۱٫۷ بودند. شاخص خرده فروشی آمریکا در ماه دسامبر %۰٫۴ و شاخص خالص خرده فروشی آمریکا %۰٫۴ افزایش یافتند. جمعه ۲۲ دی ۱۷:۰۰