تحلیل اف ایکس/ نایب رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) از افزایش اخیر یورو که منعکس کننده مبانی اصلی بنیادی نیست، ابراز نگرانی کرد و اعلام نمود وظایف مکانیسم ثبات اروپا (ESM) نباید تغییری داشته باشد و در لحن بانک مرکزی در رابطه با سیاست های آتی پولی تغییر سریعی صورت نخواهد گرفت. از نظر ایشان سیاست همسازی پولی بانک مرکزی اروپا برای مدت زمان طولانی ادامه خواهد داشت و تورم به انتظارات بانک مرکزی نرسیده است. چهارشنبه ۲۷ دی ۱۱:۰۰