تحلیل اف ایکس/ شاخص تولیدات ناخالص داخلی چین (GDP) با احتساب تعدیل فصلی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۷ به میزان %۱٫۶ افزایش یافت و در حد پیش بینی بازار بود. شاخص تولیدات ناخالص داخلی چین در کوارتر چهارم نسبت به مدت مشابه سال قبل %۶٫۸ افزایش یافت و بالاتر از پیش بینی %۶٫۷ بود. شاخص خرده فروشی چین در ماه دسامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل %۹٫۴ افزایش یافت و کمتر از پیش بینی %۱۰٫۱ بود. پنجشنبه ۲۸ دی ۱۰:۳۰