تحلیل اف ایکس/ شاخص تمایلات اقتصادی آلمان توسط موسسه ZEW در ماه ژانویه ۲۰٫۴ اعلام شد و بالاتر از حد پیش بینی بازار ۱۷٫۸ و رقم قبلی ۱۷٫۴ بود. شاخص شرایط اقتصادی جاری آلمان توسط این موسسه ۹۵٫۲ اعلام شد و بالاتر از حد پیش بینی بازار ۸۹٫۸ و رقم قبلی ۸۹٫۳ بود. شاخص تمایلات اقتصادی اتحادیه اروپا توسط موسسه ZEW در ماه ژانویه ۳۱٫۸ اعلام شد و بالاتر از حد پیش بینی بازار ۲۹٫۷ و رقم قبلی ۲۹٫۰۰ بود. سه شنبه ۳ بهمن ۱۳:۳۰