تحلیل اف ایکس/ آمار اشتغال غیر کشاورزی آمریکا (NFP) در ماه مارس ۱۰۳۰۰۰ اعلام شد و پایین تر از حد پیش بینی بازار ۱۹۳۰۰۰ بود و رقم قبلی با تعدیل مثبت از ۳۱۳۰۰۰ به ۳۲۶۰۰۰ تغییر یافت. آمار نرخ بیکاری آمریکا همانند رقم پیشین %۴٫۱ اعلام شد و بالاتر از حد پیش بینی بازار %۴٫۰۰ بود. آمار میانگین حقوق و دستمزدهای آمریکا ماهیانه %۰٫۳ و سالیانه %۲٫۷ اعلام شدند که همانند پیش بینی بازار بودند. جمعه ۱۷ فروردین ۱۷:۰۰