تحلیل اف ایکس/ قیمت جهانی اونس طلا بیشتر به خاطر کاهش نگرانی ها از تحرکات هسته ای کره شمالی و جنگ تجاری آمریکا و چین و همچنین بهبود انتظارات نرخ بهره ای بانک مرکزی آمریکا در کوتاه مدت رو به کاهش گذاشته است و این تحولات نشانه ی ظهور یک تغییر در جهت گیری بازار در کوتاه مدت است و اعلام آمارهای مثبت اقتصادی آمریکا موجب تقویت نرخ بازدهی اوراق قرضه و کاهش قیمت جهانی طلا در بازار می شوند. چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۰۸:۰۰