تحلیل اف ایکس/ شاخص مقدماتی تولیدات ناخالص داخلی انگلیس (GDP) در سه ماهه اول سال ۲۰۱۸ به میزان %۰٫۱ افزایش یافت و پایین تر از پیش بینی بازار %۰٫۶ بود و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به میزان %۱٫۲ رشد یافت که کمترین رشد اقتصادی انگلیس از سال ۲۰۱۲ محسوب می شود. شاخص رشد بخش خدمات سه ماهه انگلیس نیز پایین تر از پیش بینی بازار اعلام شد. در واکنش به خبر ارزش پوند در بازارها با کاهش مواجه شد. جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳:۰۰